Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Deelname

1.1 Iemand is deelnemer aan de Wenstafette op het moment dat het inschrijfformulier naar waarheid en volledig is ingevuld en er vanuit Make-A-Wish Nederland een bevestiging is gestuurd. Met deze deelname wordt automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en het reglement.

1.2 Er geldt geen minimum leeftijd voor deelname aan dit evenement. Voorwaarde is wel dat de deelnemer zelf wenskind is of als direct familielid deelneemt uit naam van het wenskind. Indien vooraf aangegeven bij de organisatie kan er begeleiding meelopen met het wenskind.

1.3 De deelnemer (+begeleider) neemt op eigen risico deel aan het evenement.

1.4 Iedere deelnemer wordt geacht zich te gedragen conform veiligheidsvoorschriften, die zijn vastgesteld voor de Wenstafette door Make-A-Wish Nederland. Indien dit niet het geval is, behoudt de organisatie zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren, dan wel van evenemententerrein te verwijderen.

2. Media

2.1 Met de inschrijving geeft de deelnemer toestemming om gefilmd en/of gefotografeerd te worden. Er wordt akkoord gegeven op het gebruik van naam, stem, wensgegevens en beeldmateriaal als input voor het generen van publiciteit, media aandacht en andere promotionele activiteiten van Make-A-Wish Nederland en de Wenstafette. Alle verkregen beelden gedurende de Wenstafette, blijven eigendom van Make-A-Wish Nederland.

3. Aansprakelijkheid

3.1 De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan of verdwijning van persoonlijke bezittingen gedurende het evenement.

3.2 Make-A-Wish Nederland behoudt het recht om de Wenstafette te annuleren, indien veiligheid niet gegarandeerd kan worden of in andere situaties van overmacht, zoals extreem slechte weersomstandigheden.

3.3 Reeds geïncasseerde sponsorgelden worden niet gerestitueerd.

3.4 In verband met het garanderen van de veiligheid van alle deelnemers en de verkregen vergunning voor de Wenstafette, kunnen er maximaal 2.000 personen deelnemen. Make-A-Wish Nederland behoudt het recht om deelnemers niet toe te laten, indien het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt.Direct naar

Doneer nu Inschrijven Make-A-Wish Nederland
ANBI

Recente donaties

Overzicht donaties >>

Donatieteller

0,00
€ 100.000
 

Sponsoren